Luisterkind®

Logo-Luisterkind-werkersTijdens een luisterkind®afstemming ga ik in “gesprek” in de energie van de persoon voor wie het is. Aan de hand van een naam, geboortedatum en informatie over de (gezins)situatie. Dit doe ik overigens niet ongevraagd maar altijd met toestemming van de persoon zelf (vanaf 10 jaar) of van de ouders. Ik beschrijf het gesprek op papier en stuur dit via de mail naar de aanvrager.

Een gesprek in de energie denk je misschien, wat is dat dan weer en vooral is dat niet zweverig. Ik sta gewoon met beide voeten op de grond en dat blijf ik ook doen. Je kunt de verbinding vergelijken met als je aan iemand denkt en die persoon je dan vervolgens opbelt. Je had even een verbinding op energetisch niveau met elkaar.

Een voordeel van een luisterkind®afstemming is dat het op afstand gebeurt en dat je dus niet langs hoeft te komen. Zo kun je gewoon je ding blijven doen op moment van afstemmen. Ook is 1 afstemming al voldoende om veranderingen in werking te stellen waardoor een heel begeleidingstraject niet nodig is. Het mooie is dat de antwoorden en oplossingen uit jezelf komen. Mijn rol is om te luisteren en je te begeleiden in de afstemming en om dit op papier te zetten.